Продукти

подземен резервоар 3000л
Подземни резервоари от мегабокс
 • Резервоари за вода
 • Хранителни продукти
 • алкохолни и безалкохолни напитки
 • Вино и мляко
 • За нафта и бензин
 • Химически вещества
Квадратни полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 46 см
 • Височина 50 см
 • Дължина 63 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

200л

140 лв
 • Ширина 59 см
 • Височина 62 см
 • Дължина 76 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

300л

175 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 97 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

400л

215 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 133 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

500л

275 лв
 • Ширина 69 см
 • Височина 60 см
 • Дължина 150 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609
Хоризонтални полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 44 см
 • Височина 44 см
 • Дължина 80 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

200л

140 лв
 • Ширина 60 см
 • Височина 70 см
 • Дължина 86 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

300л

175 лв
 • Ширина 67,5 см
 • Височина 77 см
 • Дължина 97 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

400л

215 лв
 • Ширина 68 см
 • Височина 78 см
 • Дължина 120 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

500л

250 лв
 • Ширина 70 см
 • Височина 82 см
 • Дължина 137 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

750л

335 лв
 • Ширина 79 см
 • Височина 91 см
 • Дължина 158 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

1000л

400 лв
 • Ширина 85 см
 • Височина 96 см
 • Дължина 160 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

1500л

550 лв
 • Ширина 110 см
 • Височина 120 см
 • Дължина 179 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

2000л

685 лв
 • Ширина 119 см
 • Височина 128 см
 • Дължина 168 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

3000л

1080 лв
 • Ширина 143 см
 • Височина 152 см
 • Дължина 186 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

5000л

2160 лв
 • Ширина 187 см
 • Височина 205 см
 • Дължина 174 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609
Вертикални полиетиленови резервоари

100л

85 лв
 • Ширина 47 см
 • Височина 87 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

200л

140 лв
 • Ширина 58 см
 • Височина 102,5 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

300л

175 лв
 • Ширина 57 см
 • Височина 131 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

500л

250 лв
 • Ширина 69 см
 • Височина 148 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

750л

335 лв
 • Ширина 79 см
 • Височина 181 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

1000л

400 лв
 • Ширина 77 см
 • Височина 228 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

1000л

400 лв
 • Ширина 87 см
 • Височина 190 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

1500л

550 лв
 • Ширина 113 см
 • Височина 170 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

2000л

685 лв
 • Ширина 130 см
 • Височина 176 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

3000л

1080 лв
 • Ширина 153 см
 • Височина 182 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

5000л

2050 лв
 • Ширина 200 см
 • Височина 191 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

10000л

2760 лв
 • Ширина 235 см
 • Височина 257 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609

25000л

9500 лв
 • Ширина 300 см
 • Височина 400 см

За Поръчки свържете се с нас на телефони :

+359 895 646 045 - Варна

+359 895 505 607 - София

+359 895 505 609 - София 2

0895646045, 0895505607,0895505609