Продукти

подземен резервоар 3000л
Подземни резервоари от мегабокс
  • Резервоари за вода
  • Хранителни продукти
  • алкохолни и безалкохолни напитки
  • Вино и мляко
  • За нафта и бензин
  • Химически вещества
Квадратни полиетиленови резервоари

100л

50 лв с ДДС. 46 см 50 см 63 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

200л

75 лв с ДДС. 59 см 62 см 76 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

300л

96 лв с ДДС. 68 см 60 см 97 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

400л

140 лв с ДДС. 68 см 60 см 133 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

500л

160 лв с ДДС. 69 см 60 см 150 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2
Хоризонтални полиетиленови резервоари

100л

50 лв с ДДС. 44 см 44 см 80 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

200л

75 лв с ДДС. 60 см 70 см 86 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

300л

95 лв с ДДС. 67,5 см 77 см 97 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

400л

125 лв с ДДС. 68 см 78 см 120 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

500л

140 лв с ДДС. 70 см 82 см 137 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

750л

170 лв с ДДС. 79 см 91 см 158 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1000л

225 лв с ДДС. 85 см 96 см 160 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1500л

340 лв с ДДС. 110 см 120 см 179 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

2000л

415 лв с ДДС. 119 см 128 см 168 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

3000л

742 лв с ДДС. 143 см 152 см 186 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

5000л

1220 лв с ДДС. 187 см 205 см 174 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2
Вертикални полиетиленови резервоари

100л

50 лв с ДДС. 47 см 87 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

200л

75 лв с ДДС. 58 см 102,5 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

300л

95 лв с ДДС. 57 см 131 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

500л

140 лв с ДДС. 69 см 148 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

750л

170 лв с ДДС. 79 см 181 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1000л

225 лв с ДДС. 77 см 228 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1000л

225 лв с ДДС. 87 см 190 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1500л

340 лв с ДДС. 113 см 170 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

2000л

410 лв с ДДС. 130 см 176 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

3000л

622 лв с ДДС. 153 см 182 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

5000л

1098 лв с ДДС. 200 см 191 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

10000л

2005 лв с ДДС. 235 см 257 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

15000л

3200 лв с ДДС. 282 см 282 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

20000л

6500 лв с ДДС. 282 см 343 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

25000л

7300 лв с ДДС. 300 см 400 см +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2
Модуларни полиетиленови резервоари - бидони

500л

285 лв с ДДС. +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

750л

320 лв с ДДС. +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

1000л

420 лв с ДДС. +359 895 646 045 - Варна +359 895 505 607 - София +359 895 505 609 - София 2

* Посочените цени са за София!